Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht kan niet worden ingeroepen door de klant aangezien het de aankoop van snel bederfbare en beperkt houdbare goederen betreft.
(artikel VI 53 Wetboek van economisch recht).